Reaching Higher

A little story

Dit kleine verhaal resoneert met hoe Reaching Higher mensen en de wereld ziet, onbegrensd en vol mogelijkheden:

… that you should never be content with so little
when you can reach out for something big”


Charles L. Allen asked a question about that, wondering why so many people settle for so little. You do not have to place yourself among them. The world is an abundant place. Abundant with opportunity, abundant with good fortune, abundant with ideas, and abundant with love. Reach into that abundance and take what is rightfully yours. It is your inheritance, gifted to you by God. Let yourself have it. Do not fail to reach for it for fear that it will not come to you. How can it come to you if you do not reach for it? Do not be content with so little. Reach, stretch, for something big.

Mission

De missie van Reaching Higher is zoveel mogelijk mensen inspireren om persoonlijke authenticiteit (focus gecombineerd met creativiteit) te laten zien in werk en privé, waarbij de tools yoga en meditatie een grote rol spelen.

Values

Reaching Higher werkt vanuit onderstaande kernwaarden, deze komen overal terug en zijn leidraad in alles.

  • creativiteit/flow
  • focus/leiderschap
  • plezier/overvloed

Giving back

10 % van alle opbrengsten gaan naar het research instituut MAPS, John Hopkins Hospital. Hier wordt research gedaan in verschillende projecten naar de effecten van psychedelica in behandeltrajecten met trauma. https://maps.org/research